SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. JANA WNĘKA

W ODPORYSZOWIE

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY

„KOSZ PEŁEN ZDROWIA I WITAMIN”

rok szkolny 2016/2017

 

I.                 Założenia ogólne:

 

Szkoła powinna uczyć i wychowywać, ale również dbać o zdrowie swoich wychowanków. Każdy nauczyciel ma wiele różnych możliwości wpływania na edukację prozdrowotną dzieci. Na różnych zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, podczas zabaw, a nawet w czasie przerw powinien zwracać uwagę na odpowiednie postawy prozdrowotne oraz kształtować twórcze myślenie uczniów. Podniesienie poziomu świadomości w zakresie promowania zdrowia stanowi jeden z kluczowych warunków zdrowego stylu życia. Jest to możliwe dzięki zwiększeniu skuteczności edukacji zdrowotnej dzieci.

Dlatego w naszej szkole opracowaliśmy projekt edukacyjny „Kosz pełen zdrowia i witamin” oraz włączyliśmy się do Ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”. Projekty realizowane będą na wszystkich poziomach edukacyjnych, w całym procesie dydaktyczno-wychowawczym przez całą społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

 

II.            CELE:

 

Cel główny:

Promowanie zdrowego trybu życia poprzez:

·       zdrowe odżywianie,

·       aktywność fizyczną,

·       higienę osobistą,

 

Cele szczegółowe:

·       kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych ze szczególnym uwzględnieniem codziennego spożywania warzyw
i owoców,

·       poznawanie podstawowych zasad zdrowego odżywiania,

·       wdrażanie do higienicznego i kulturalnego spożywania posiłków,

·       podejmowanie działań na rzecz zdrowia własnego i innych,

·       kształtowanie przekonania o konieczności zasad higieny osobistej,

·       kształtowanie kulturalnego zachowania się przy stole.

 

Termin realizacji projektu „Kosz pełen zdrowia i witamin”

 03.10.2016r. - 14.10.2016r.

Podsumowanie projektu dnia: 14.102016r. - miejsce sala gimnastyczna.

 

Odpowiedzialni: wychowawcy klas

Koordynator: Bożena Panek

 

Zadania:

·       pogadanki dla uczniów na temat zdrowego odżywiania,

·       przygotowanie przez klasy plakatów tematycznych oraz haseł nt. zdrowego odżywiania,

·       prezentacja piosenek lub wierszy,

·       prezentacje multimedialne lub krótkie filmy tematyczne,

·       prezentacje wytworów uczniów (sala gimnastyczna),

·       przygotowanie przez poszczególne klasy stoiska wystawowego: owoców, warzyw, sałatek, kanapek, śniadań,

·       wspólna degustacja,

·       konkurs na przepis na zdrowe przekąski, zdrowy posiłek,

·       bieżące uzupełnianie tablicy informacyjnej materiałami dotyczącymi zdrowego stylu życia (korytarz szkolny).