Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Wnęka w Odporyszowie ogłasza zapisy

dzieci 7-letnich do klasy I oraz dzieci 4, 5 i 6 - letnich

do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018.

 

Szkoła  zapewnia:

·         pracę w małych zespołach klasowych, co gwarantuje indywidualne podejście do dziecka,

·         pełną zapału i pomysłów kadrę nauczycielską,

·         naukę w miłej i przyjaznej atmosferze,

·         bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych dostosowaną do potrzeb uczniów,

·         opiekę logopedy,

·         udział  w projektach, konkursach, wyjazdach i wycieczkach,

·         możliwość korzystania z ciepłego posiłku,

·         dowóz uczniów z Morzychny,

·         opiekę świetlicową dla  dzieci rodziców pracujących.

 

Nasza szkoła posiada:

·         salę gimnastyczną,

·         sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny oraz  pomoce dydaktyczne,

·         wielostanowiskową pracownię komputerową z dostępem do Internetu,

·         nowoczesny plac zabaw dla dzieci,

·         bibliotekę z czytelnią oraz bogatym księgozbiorem.

 

                                     

                                 Zapisu można dokonać w kancelarii szkoły,

                                            a szczegółowe informacje uzyskać

                                                 pod nr telefonu: 14 645 65 73.